کرونای هندی مرگبارتر از نمونه‌های دیگر است؟
پایگاه خبری سرتوک