۱۲ بیمارستان و ۳۲ مرکز بهداشتی در غزه از کار افتادند/ فروپاشی کامل نظام سلامت در غزه
پایگاه خبری سرتوک