۸۹ واحد صنعتی جدید، به شبکه گاز در گیلان متصل شدند
پایگاه خبری سرتوک