ارائه آموزش های حقوق شهروندی از طریق خدمات پُست/ طرح پلاک کوبی های هوشمند/ راه اندازی دفاتر پست در پایانه ها 
پایگاه خبری سرتوک